Sdružení Ašsko

Aš - Hranice - Krásná - Hazlov - Podhradí

dobrovolné sdružení obcí Ašského výběžku

 • 13 - AS - radnice
  AŠ - radnice
 • 01 - KR - fotbal
  KRÁSNÁ - fotbalové hřiště
 • 08 - HR - Trojstátí
  HRANICE - Trojstátí (Bavorsko - ČR - Sasko)
 • 19 - AS - základy kostel
  AŠ - základy evangelického kostela
 • 17 - PO - Neuberg
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 02 - KR - lancentrum
  KRÁSNÁ - lanové centrum
 • 15 - AS - Rozhledna
  AŠ - rozhledna na vrchu Háj (Bismarckova rozhledna)

  Více informací

 • 21 - AS - Goethnam
  AŠ - Goethovo náměstí
 • 12 - PO - Neuberg věž
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 03 - KR - chalupa
  KRÁSNÁ - lidová architektura
 • 09 - HR - u radnice
  HRANICE - park u radnice
 • 14 - AS - ZŠ
  AŠ - zrekonstruované hřiště u ZŠ Okružní
 • 07 - KR - dětské hřiště
  KRÁSNÁ - dětské hřiště
 • 10 - HR - kostel
  HRANICE - kostel
 • 05 - KR - MŠ
  KRÁSNÁ - mateřská školka
 • 16 - AS - Luther
  AŠ - pomník Dr. Martina Luthera

  Více informací

 • 20 - AS - SC Háj
  AŠ - Sportovní areál Vrch Háj
 • 04 - KR - náves
  KRÁSNÁ - náves
 • 11 - HR - náměstí
  HRANICE - náměstí
 • 06 - KR - pergola
  KRÁSNÁ - společenská pergola
 • 18 - AS - LaRitma
  AŠ - kulturní centrum LaRitma

Závěrečný účet

Závěrečný účet
NázevDatum vyvěšení
 
PDF linkSchválený závěrečný účet SA za rok 2018 + příloha č.1 16. 5. 2019
PDF linkZávěrečný účet příloha č.2 16. 5. 2019
PDF linkZávěrečný účet příloha č.3 16. 5. 2019
PDF linkZávěrečný účet příloha č.4 16. 5. 2019
PDF linkZávěrečný účet příloha č.5 16. 5. 2019
PDF linkZávěrečný účet příloha č.6 16. 5. 2019
PDF linkZávěrečný účet příloha č.7 16. 5. 2019
PDF linkÚčetní závěrka 2018 a protokol o schvalování 16. 5. 2019
PDF linkÚčetní závěrka příloha č.1 16. 5. 2019
PDF linkÚčetní závěrka příloha č.2 16. 5. 2019
PDF linkÚčetní závěrka příloha č.3 16. 5. 2019
PDF linkÚčetní závěrka příloha č.4 16. 5. 2019
PDF linkÚčetní závěrka příloha č.5 16. 5. 2019
PDF link+PDF link Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 vč. příloh 15. 4. 2019
 
PDF linkSchválený závěrečný účet SA za rok 2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.1 - Plnění příjmů, výdajů a financování k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.2 - Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.3 - Rozvaha k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.4 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.5 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.6 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.7 - Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2017 24. 4. 2018
PDF linkProtokol o schvalování účetní závěrky za rok 2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.1 - Rozvaha k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.2 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.3 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.4 - Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.5 - Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 24. 4. 2018
PDF link+PDF link Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 vč. příloh 29. 3. 2018
PDF link Účetní závěrka – Protokol k účetní závěrce 2016 25. 4. 2017
PDF link Přílohy účetní závěrky 2016 25. 4. 2017
PDF link Schválený závěrečný účet Sdružení Ašsko za rok 2016 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 1 - Tabulky plnění příjmů, výdajů a financování k 31.12.2016 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 2 - Zpráva o výsledku hospodaření 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 3 - Rozvaha 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztrát 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 5 - Příloha účetní závěrky 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 6 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 7 - Závěrečná inventarizační zpráva 25. 4. 2017

 

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí