Sdružení Ašsko

Aš - Hranice - Krásná - Hazlov - Podhradí

dobrovolné sdružení obcí Ašského výběžku

 • 13 - AS - radnice
  AŠ - radnice
 • 01 - KR - fotbal
  KRÁSNÁ - fotbalové hřiště
 • 08 - HR - Trojstátí
  HRANICE - Trojstátí (Bavorsko - ČR - Sasko)
 • 19 - AS - základy kostel
  AŠ - základy evangelického kostela
 • 17 - PO - Neuberg
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 02 - KR - lancentrum
  KRÁSNÁ - lanové centrum
 • 15 - AS - Rozhledna
  AŠ - rozhledna na vrchu Háj (Bismarckova rozhledna)

  Více informací

 • 21 - AS - Goethnam
  AŠ - Goethovo náměstí
 • 12 - PO - Neuberg věž
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 03 - KR - chalupa
  KRÁSNÁ - lidová architektura
 • 09 - HR - u radnice
  HRANICE - park u radnice
 • 14 - AS - ZŠ
  AŠ - zrekonstruované hřiště u ZŠ Okružní
 • 07 - KR - dětské hřiště
  KRÁSNÁ - dětské hřiště
 • 10 - HR - kostel
  HRANICE - kostel
 • 05 - KR - MŠ
  KRÁSNÁ - mateřská školka
 • 16 - AS - Luther
  AŠ - pomník Dr. Martina Luthera

  Více informací

 • 20 - AS - SC Háj
  AŠ - Sportovní areál Vrch Háj
 • 04 - KR - náves
  KRÁSNÁ - náves
 • 11 - HR - náměstí
  HRANICE - náměstí
 • 06 - KR - pergola
  KRÁSNÁ - společenská pergola
 • 18 - AS - LaRitma
  AŠ - kulturní centrum LaRitma

Co nás dělí, co nás spojuje

Sdružení Ašsko bylo projektovým partnerem okresu Wunsiedel při zpracování studie „Co nás dělí, co nás spojuje“ - Propojení měst Oberkotzau a Rehau, Schönwald a Selb s mikroregionem Ašsko. Studii v českém i německém jazyce Vám nyní představujeme...

Pokračovat ve čtení

Pracovní skupina

 Pracovní skupina pracuje v tomto složení:
 Mgr. Stašková Stanislava
 Mgr. Červenková Jiřina
 Mgr. Honomichl Jiří
 PhDr. Levá Hana
 Mgr. Horáčková Eva
 Talpová Vladimíra
 Románková Daniela
 Mgr. Nushartová Martina
 Mgr. Holečková Eva
 Mgr. Radka Černá
 Mgr. Mach Petr
 Vožňáková Jarmila
 Stančíková Jaromíra
 Veselá Věra
 Mgr. Vítů Marcela
 MgA. Hošková Pavla
 Mgr. Kulhavá Eva
 Mgr. Olga Krátká

Ročenka 2015

Města Aš a Hranice a obce Krásná, Podhradí a Hazlov – sdružené od roku 1999 do nejzápadnějšího mikroregionu České republiky – Sdružení Ašsko, se v roce 2015 připravovala na nové programové období pro čerpání dotačních prostředků z Evropské unie pro období 2014 – 2020, které bylo spuštěno se značným zpožděním.

Pokračovat ve čtení

Obce Sdružení Ašsko hledají společně cestu za rozvojem regionu

Zástupci obcí Ašského výběžku se sešli u jednacího stolu na Radnici v Aši v úterý 16.6.2015. Jednání se zúčastnil i zástupce společnosti VRV, a.s., která pro svazek připravuje projektovou žádost na pořízení Lokálního varovného systému, digitálních povodňových plánů a bezdrátového rozhlasu.

Pokračovat ve čtení

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí