Sdružení Ašsko

Aš - Hranice - Krásná - Hazlov - Podhradí

dobrovolné sdružení obcí Ašského výběžku

 • 13 - AS - radnice
  AŠ - radnice
 • 01 - KR - fotbal
  KRÁSNÁ - fotbalové hřiště
 • 08 - HR - Trojstátí
  HRANICE - Trojstátí (Bavorsko - ČR - Sasko)
 • 19 - AS - základy kostel
  AŠ - základy evangelického kostela
 • 17 - PO - Neuberg
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 02 - KR - lancentrum
  KRÁSNÁ - lanové centrum
 • 15 - AS - Rozhledna
  AŠ - rozhledna na vrchu Háj (Bismarckova rozhledna)

  Více informací

 • 21 - AS - Goethnam
  AŠ - Goethovo náměstí
 • 12 - PO - Neuberg věž
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 03 - KR - chalupa
  KRÁSNÁ - lidová architektura
 • 09 - HR - u radnice
  HRANICE - park u radnice
 • 14 - AS - ZŠ
  AŠ - zrekonstruované hřiště u ZŠ Okružní
 • 07 - KR - dětské hřiště
  KRÁSNÁ - dětské hřiště
 • 10 - HR - kostel
  HRANICE - kostel
 • 05 - KR - MŠ
  KRÁSNÁ - mateřská školka
 • 16 - AS - Luther
  AŠ - pomník Dr. Martina Luthera

  Více informací

 • 20 - AS - SC Háj
  AŠ - Sportovní areál Vrch Háj
 • 04 - KR - náves
  KRÁSNÁ - náves
 • 11 - HR - náměstí
  HRANICE - náměstí
 • 06 - KR - pergola
  KRÁSNÁ - společenská pergola
 • 18 - AS - LaRitma
  AŠ - kulturní centrum LaRitma

Sdružení Ašsko jednalo na zámku v Hazlově

V poslední listopadový den se v dopoledních hodinách uskutečnilo výjezdní zasedání starostů Sdružení Ašsko, kteří přijali pozvání paní starostky Hazlova, Lenky Dvořákové, do nové radnice nacházející se od září v nově zrekonstruovaných prostorech místního zámku.

Pokračovat ve čtení

Pozvánka do lesního koupaliště

Lesní koupaliště Adorf/Vogtl. se nachází idylicky na okraji lesa v bezprostřední blízkosti dvou oblíbených výletních cílů „Parku miniatur Klein-Vogtland" a „Botanické zahrady".

Pokračovat ve čtení

Zatraktivnění turistické nabídky v rámci příhraničního regionu

V rámci přeshraničního projektu „Zlepšení informačního proudu německých a českých pamětihodností pro turisty, návštěvníky lázní a obyvatele celého regionu včetně jejich propojení“ byli za účasti obou projektových partnerů (město Adorf a mikroregion Sdružení Ašsko) a médií v úterý 6.srpna 2019 představeny veřejnosti jeho výstupy.

Pokračovat ve čtení

Spolupráce obcí na Ašsku v rámci mikroregionu funguje již 20. let

V roce 2019 jsme zaznamenali již několik významných jubileí. Jedno pro region neméně významné připadlo na 25. května, kdy uplynulo 20 let od založení dobrovolného svazku obcí Sdružení Ašsko. Mikroregion tvoří města Aš a Hranice a obce Hazlov, Krásná a Podhradí, které velmi úzce spolupracují s přeshraničními obcemi jak na saské, tak bavorské straně v rámci svazku nazývaného Přátelé v srdci Evropy. Díky finanční podpoře Karlovarského kraje a členských obcí byla ve svazku od roku 2009 zřízena pozice manažera mikroregionu, který vede agendu a projekty svazku a je zároveň k dispozici členským obcím při přípravě a realizaci projektů.

Pokračovat ve čtení

Co nás dělí, co nás spojuje

Sdružení Ašsko bylo projektovým partnerem okresu Wunsiedel při zpracování studie „Co nás dělí, co nás spojuje“ - Propojení měst Oberkotzau a Rehau, Schönwald a Selb s mikroregionem Ašsko. Studii v českém i německém jazyce Vám nyní představujeme...

Pokračovat ve čtení

Pracovní skupina

 Pracovní skupina pracuje v tomto složení:
 Mgr. Stašková Stanislava
 Mgr. Červenková Jiřina
 Mgr. Honomichl Jiří
 PhDr. Levá Hana
 Mgr. Horáčková Eva
 Talpová Vladimíra
 Románková Daniela
 Mgr. Nushartová Martina
 Mgr. Holečková Eva
 Mgr. Radka Černá
 Mgr. Mach Petr
 Vožňáková Jarmila
 Stančíková Jaromíra
 Veselá Věra
 Mgr. Vítů Marcela
 MgA. Hošková Pavla
 Mgr. Kulhavá Eva
 Mgr. Olga Krátká

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí