Sdružení Ašsko

Aš - Hranice - Krásná - Hazlov - Podhradí

dobrovolné sdružení obcí Ašského výběžku

 • 13 - AS - radnice
  AŠ - radnice
 • 01 - KR - fotbal
  KRÁSNÁ - fotbalové hřiště
 • 08 - HR - Trojstátí
  HRANICE - Trojstátí (Bavorsko - ČR - Sasko)
 • 19 - AS - základy kostel
  AŠ - základy evangelického kostela
 • 17 - PO - Neuberg
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 02 - KR - lancentrum
  KRÁSNÁ - lanové centrum
 • 15 - AS - Rozhledna
  AŠ - rozhledna na vrchu Háj (Bismarckova rozhledna)

  Více informací

 • 21 - AS - Goethnam
  AŠ - Goethovo náměstí
 • 12 - PO - Neuberg věž
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 03 - KR - chalupa
  KRÁSNÁ - lidová architektura
 • 09 - HR - u radnice
  HRANICE - park u radnice
 • 14 - AS - ZŠ
  AŠ - zrekonstruované hřiště u ZŠ Okružní
 • 07 - KR - dětské hřiště
  KRÁSNÁ - dětské hřiště
 • 10 - HR - kostel
  HRANICE - kostel
 • 05 - KR - MŠ
  KRÁSNÁ - mateřská školka
 • 16 - AS - Luther
  AŠ - pomník Dr. Martina Luthera

  Více informací

 • 20 - AS - SC Háj
  AŠ - Sportovní areál Vrch Háj
 • 04 - KR - náves
  KRÁSNÁ - náves
 • 11 - HR - náměstí
  HRANICE - náměstí
 • 06 - KR - pergola
  KRÁSNÁ - společenská pergola
 • 18 - AS - LaRitma
  AŠ - kulturní centrum LaRitma

Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce Smrčiny/Fichtelgebirge

Analýza prostředí (mikroprostředí na úrovni obce, mezzo prostředí na úrovni regionu Ašska a blízkých přeshraničních i českých oblastí, makroprostředí na úrovni obecné, kterou obce ani region nemají možnost ovlivnit). Součástí analýzy prostředí byly provedeny pohovory se zástupci jednotlivých obcí, bylo provedeno dotazníkové šetření mezi obyvateli.
Logo
 1. Analýza prostředí (mikroprostředí na úrovni obce, mezzo prostředí na úrovni regionu Ašska a blízkých přeshraničních i českých oblastí, makroprostředí na úrovni obecné, kterou obce ani region nemají možnost ovlivnit). Součástí analýzy prostředí byly provedeny pohovory se zástupci jednotlivých obcí, bylo provedeno dotazníkové šetření mezi obyvateli.
 2. Analýza stávajících strategických dokumentů, které jsou pro rozvoj Ašska důležité.
 3. Následně byla zpracována SWOT analýza, tedy analýza silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí pro rozvoj regionu a přeshraniční spolupráce. Na základě této analýzy byla identifikována rozvojová témata, sestavena matice TOWS obsahující vlastní doporučení s cílem dále rozvíjet region Ašsko v kontextu širšího území Smrčin / Fichtelgebirge.

První část je obsahově nejrozsáhlejší a obsahuje řadu statistických informací, popis současného stavu a další výstupy získané při analýze. Prakticky slouží jako strukturovaná zásobárna informací o regionu, na základě kterých je posléze sestavena analýza SWOT.

Druhá část je důležitá proto, aby byla zachovaná kontinuita a provázanost nové rozvojové strategie s již připravenými dokumenty, respektovala tak aspekt podřízenosti a kompatibility se strategiemi na územně vyšší úrovni a také aby byla zvýšen efekt pozitivních externalit vznikajících při spolupráci.

Třetí část je obsahově výrazně kratší, nicméně je velice důležitá. Po jejím prostudování je pro osobu obeznámenou s realitou v regionu dostatečně jasné v jaké situaci se region nachází a z návrhů TOWS matice také logicky vyplývá kontext jednotlivých návrhů. V této části je také prostor pro občany navrhovat svá řešení a opatření vedoucí k rozvoji celého regionu či jeho částí.

V následných krocích budou při sestavování strategie brány v potaz právě výstupy uvedené v TOWS matici a na základě těch budou stanoveny strategické cíle a rozvojové oblasti regionu."Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj"

 Ziel EE EU


„Investice do vaší budoucnosti“

 

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí