Sdružení Ašsko

Aš - Hranice - Krásná - Hazlov - Podhradí

dobrovolné sdružení obcí Ašského výběžku

 • 13 - AS - radnice
  AŠ - radnice
 • 01 - KR - fotbal
  KRÁSNÁ - fotbalové hřiště
 • 08 - HR - Trojstátí
  HRANICE - Trojstátí (Bavorsko - ČR - Sasko)
 • 19 - AS - základy kostel
  AŠ - základy evangelického kostela
 • 17 - PO - Neuberg
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 02 - KR - lancentrum
  KRÁSNÁ - lanové centrum
 • 15 - AS - Rozhledna
  AŠ - rozhledna na vrchu Háj (Bismarckova rozhledna)

  Více informací

 • 21 - AS - Goethnam
  AŠ - Goethovo náměstí
 • 12 - PO - Neuberg věž
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 03 - KR - chalupa
  KRÁSNÁ - lidová architektura
 • 09 - HR - u radnice
  HRANICE - park u radnice
 • 14 - AS - ZŠ
  AŠ - zrekonstruované hřiště u ZŠ Okružní
 • 07 - KR - dětské hřiště
  KRÁSNÁ - dětské hřiště
 • 10 - HR - kostel
  HRANICE - kostel
 • 05 - KR - MŠ
  KRÁSNÁ - mateřská školka
 • 16 - AS - Luther
  AŠ - pomník Dr. Martina Luthera

  Více informací

 • 20 - AS - SC Háj
  AŠ - Sportovní areál Vrch Háj
 • 04 - KR - náves
  KRÁSNÁ - náves
 • 11 - HR - náměstí
  HRANICE - náměstí
 • 06 - KR - pergola
  KRÁSNÁ - společenská pergola
 • 18 - AS - LaRitma
  AŠ - kulturní centrum LaRitma

Hodnocení činnosti za rok 2012

Dobrovolný svazek obcí Sdružení Ašsko, který je tvořen městy Aš a Hranice a obcemi Hazlov, Krásná a Podhradí, funguje již od roku 1999. I roce 2012 se mikroregion snažil využít své výhodné polohy pro realizaci projektů přeshraniční spolupráce. Sousedství s Bavorskem a Saskem mu totiž umožňuje čerpat dotace jak z bavorského přeshraničního programu tak saského.
 
Nejvýznamnější událostí uplynulém roce bylo slavnostní otevření tzv. Mostní cyklostezky, která vede z Aše do Wunsiedelu. Cyklostezka o délce 44 km byla vybudována rámci projektu „Integrovaná přeshraniční cyklostezka Wunsiedel – Selb – Aš“, realizovaného rámci programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. V neděli 29.7.2012 ranních hodinách vyrazila zhruba 50-ti členná delegace českých cyklistů do obce Höchstädt, kde proběhlo slavnostní otevření německé části cyklostezky našimi bavorskými partnery. Po všech oficialitách se pak společně čeští a němečtí cyklisté vydali na zpáteční - 20 km dlouhou - cestu zpátky do Aše. V místech křížení Mostní cyklostezky s tzv. signálkou bylo pro všechny zúčastněné po 13. hodině připraveno posezení s občerstvením. Nechyběly ani oficiální proslovy. Za českého partnera promluvil starosta Aše pan Mgr. Dalibor Blažek, německé části se zhostil zemský rada okresu Wunsiedel, pan Dr. Karl Döhler. Váženým hostem slavnostního otevření byl také náměstek hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petr Navrátil, který přijel rovněž na kole, stejně jako nemalá skupina cyklistů z Krajského úřadu Karlovy Vary. Cyklostezka je vybavena odpočinkovými místy, vícejazyčnými ukazateli a informačními tabulemi a těší se velkému zájmu cyklistů, pěších i bruslařů.
 
V 1. pololetí 2012 připravovalo Sdružení Ašsko rámci projektu „Evropský den spolupráce – 10 let přeshraničního svazku Přátelé srdci Evropy“ mezinárodní konferenci. Sdružení Přátelé v srdci Evropy je svazek mezi českými a německými městy a obcemi, který vznikl 11. října 2002 v Aši podepsáním dohody mezi 5 českými a 9 německými městy a obcemi. Vzniku svazku předcházelo podepsání přeshraniční spolupráce mezi městy Aš, Rehau a Olešnice v roce 2001. V současné době má sdružení 16 členů - 6 českých a 10 německých obcí. Všechna města a obce mikroregionu náleží do oblasti Ašska, bavorských Horních Frank nebo saského Vogtlandu, které spolu sousedí. Vzhledem k tomu, že dohoda o přeshraniční spolupráci byla před 10 lety podepsána v Aši, rozhodl se mikroregion Ašsko po dohodě s partnerskými obcemi, uspořádat na podzim 2012 v Aši konferenci, která by jednak zhodnotila 10 let trvání svazku a zároveň v rámci Evropského dne spolupráce prezentovala zrealizované přeshraniční projekty regionu. Konference se uskutečnila 20.9.2012 od 14 hodin v budově Muzea Aš. Účastníci konference obdrželi prezentaci z akce na flash disku, dvojjazyčnou brožuru představující členské obce sdružení a pamětní listy. Široká veřejnost byla o regionu a svazku informována prostřednictvím dvojjazyčných letáků, výstavní panely s informacemi o zrealizovaných projektech pro ni byly po konferenci umístěny v prostorách ašského muzea. Projekt byl spolufinancován prostřednictvím Fondu malých projektů Euregia Egrensis.
 
Obce Krásná, Hranice, Hazlov a Podhradí podaly prostřednictvím Sdružení Ašsko na začátku uplynulého roku žádost o dotaci na projekt „Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge“ V rámci Dispozičního fondu Euregia Egrensis Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 žádost obstála při důkladném hodnocení a projekt byl lokálním řídícím výborem podpořen ke spolufinancování ze strany Evropské unie. Sdružení tak získalo dotaci ve výši 85% z celkové částky 640 tis. Kč z prostředků Evropské unie. Zbývající prostředky uhradily zúčastněné obce ze svého rozpočtu. Partnerem projektu se stala bavorská obec Fichtelberg. Ašsko společně s regionem kolem obce Fichtelberg leží na území společného přeshraničního přírodního parku Smrčiny (Fichtelgebirge). Obě oblasti mají kromě podobných přírodních a společenských podmínek i mnoho dalších společných témat, které je možné propojit a přispět tak dalšímu rozvoji dotčeného územní bez ohledu na průběh hranic. Důkazem dosavadních vazeb obou regionů je realizace několika přeshraničních projektů posledních letech. V minulosti byla vybudována např. sportovní zařízení, která jsou dnes hojně využívána turisty z obou regionů, obce se vzájemně podporují při plánování a realizaci řady slavností v regionu. Tyto kroky vedly představitele regionu k myšlence vytvořit pro další programovací období strategický plán rozvoje přeshraniční spolupráce dotčených obcí.
 
Strategický plán rozvoje mikroregionu bude dokumentem zpracovávaným za účelem dlouhodobého plánování rozvoje přeshraniční spolupráce regionu. V rámci strategického plánování budou analyzovány současné problémy dotčených obcí a budou navrhnuta opatření k jejich řešení. Plán se bude týkat různých oblastí života v regionu, např. infrastruktury, kulturního a sportovního vyžití, volnočasových aktivit, životního prostředí, vzdělávání. Cílem projektu je ukázat regionu vhodná témata pro budoucí přeshraniční spolupráci obou mikroregionů popř. členských obcí. Na základě získané dotace vyhlásilo Sdružení Ašsko na konci dubna 2012 výběrové řízení na zpracovatele strategického plánu pro město Hranice, obec Krásná, Hazlov a Podhradí. Ze tří došlých cenových nabídek byla dle pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu vybrána nabídka Okresní hospodářské komory Cheb, s kterou Sdružení Ašsko uzavřelo smlouvu o dílo. Na základě smlouvy OHK Cheb zpracuje v období od 1.6.2012 do 31.3.2013 ve spolupráci s dotčenými obcemi strategické plány zmiňovaných obcí.
 
Cílem mikroregionu pro rok 2013 je pokračovat započatých projektech a ve spolupráci s partnerskými obcemi, jak na české tak německé straně, pokračovat úspěšném rozvoji regionu Ašsko.
 
Zpracovala: Mgr.Petra Bulantová
manažerka Sdružení Ašsko
http://sa.obeckrasna.cz/

 

01
Hodnocení 2012
02
Hodnocení 2012
03
Hodnocení 2012
 

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí