Sdružení Ašsko

Aš - Hranice - Krásná - Hazlov - Podhradí

dobrovolné sdružení obcí Ašského výběžku

 • 13 - AS - radnice
  AŠ - radnice
 • 01 - KR - fotbal
  KRÁSNÁ - fotbalové hřiště
 • 08 - HR - Trojstátí
  HRANICE - Trojstátí (Bavorsko - ČR - Sasko)
 • 19 - AS - základy kostel
  AŠ - základy evangelického kostela
 • 17 - PO - Neuberg
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 02 - KR - lancentrum
  KRÁSNÁ - lanové centrum
 • 15 - AS - Rozhledna
  AŠ - rozhledna na vrchu Háj (Bismarckova rozhledna)

  Více informací

 • 21 - AS - Goethnam
  AŠ - Goethovo náměstí
 • 12 - PO - Neuberg věž
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 03 - KR - chalupa
  KRÁSNÁ - lidová architektura
 • 09 - HR - u radnice
  HRANICE - park u radnice
 • 14 - AS - ZŠ
  AŠ - zrekonstruované hřiště u ZŠ Okružní
 • 07 - KR - dětské hřiště
  KRÁSNÁ - dětské hřiště
 • 10 - HR - kostel
  HRANICE - kostel
 • 05 - KR - MŠ
  KRÁSNÁ - mateřská školka
 • 16 - AS - Luther
  AŠ - pomník Dr. Martina Luthera

  Více informací

 • 20 - AS - SC Háj
  AŠ - Sportovní areál Vrch Háj
 • 04 - KR - náves
  KRÁSNÁ - náves
 • 11 - HR - náměstí
  HRANICE - náměstí
 • 06 - KR - pergola
  KRÁSNÁ - společenská pergola
 • 18 - AS - LaRitma
  AŠ - kulturní centrum LaRitma

Hodnocení činnosti za rok 2013

Dobrovolný svazek obcí Sdružení Ašsko, který je tvořen městy Aš a Hranice a obcemi Hazlov, Krásná a Podhradí, funguje již od roku 1999. I v roce 2013 se mikroregion snažil využít své výhodné polohy pro realizaci projektů přeshraniční spolupráce. Sousedství s Bavorskem a Saskem mu totiž umožňuje čerpat dotace jak z bavorského přeshraničního programu tak saského.
 
Nejvýznamnějším projektem Sdružení Ašsko bylo za rok 2012 bezpochyby dokončení 44 km dlouhé mostní cyklostezky Aš-Selb-Wunsiedel, která byla realizovaná v rámci programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. V roce 2013 tak měla široká veřejnost možnost jí využít při cyklovýletech, pěších procházkách ale i si zaběhat s ostatními účastníky akce“ Volkslauf auf dem Brückenradweg Bayern - Böhmen“, která se konala 27.7. u příležitosti 1. výročí otevření cyklostezky. Na cyklostezce byl v červnu proveden kontrolní audit ministerstva financí, který proběhl bez zjištěných závad.
 
Společně s Klubem českých turistů uspořádalo sdružení Ašsko 12. ročník Hvězdicového pochodu Aš, Hof, Plauen, jež se koná každé dva roky a jehož pořadatelství tento rok padlo právě na Aš. Projekt byl podpořen Euregiem Egrensis prostřednictvím Fondu malých projektů ČR-Sasko 2007-2013. Trasa pochodu byla plánována na území ašského regionu a zúčastnilo se ho více jak 400 turistů z Česka, Bavorska i Saska. Pochod nabídl 2 trasy – 7 a 13 km. Obě začínaly na Goethově náměstí, první zastávka byla v ašském muzeu, druhá pak na dominantně Ašska – rozhledně, poté se turisti na kratší trase vydali do cíle v Sadech Míru a ti zdatnější pokračovali do Podhradí, Krásné a pak se připojili k ostatním v cíli a užili si příjemný závěr v podobě občerstvení, živé hudby a společného poklábosení v Parku zážitků Bad Elster Aš. Každý účastník obdržel pamětní medaili a účastnický list.
 
Obce Krásná, Hranice, Hazlov a Podhradí podaly prostřednictvím Sdružení Ašsko na začátku roku 2011 žádost o dotaci na projekt „Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge“ V rámci Dispozičního fondu Euregia Egrensis Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 žádost obstála při důkladném hodnocení a projekt byl lokálním řídícím výborem podpořen ke spolufinancování ze strany Evropské unie. V rámci strategického plánování byly analyzovány současné problémy dotčených obcí a byla navrhnuta opatření k jejich řešení. Plán se týkal různých oblastí života v regionu, např. infrastruktury, kulturního a sportovního vyžití, volnočasových aktivit, životního prostředí, vzdělávání.
Cílem projektu bylo ukázat regionu vhodná témata pro budoucí přeshraniční spolupráci obou mikroregionů popř. členských obcí. Na základě smlouvy OHK Cheb zpracovala v období od 1.6.2012 do 31.3.2013 ve spolupráci s dotčenými obcemi strategické plány zmiňovaných obcí a její představitelé je pak prezentovali na veřejných setkáních občanům jednotlivých obcí. Celá akce byla následně vyúčtována a sdružení tak získalo dotaci ve výši 85% z celkové částky 640 tis. Kč z prostředků Evropské unie.
 
Dlouhodobý a neustále se rozvíjející projekt, na kterém se kromě Sdružení Ašsko podílí o okolní obce ze Saské a Bavorské strany je Zelený pás. V rámci tohoto zastřešujícího projektu již byly dřívě zrealizovány některé menší projekty (Revitalizace zámeckého parku v Krásné, Naučná stezka v Hranicích, Regenerace zeleně v Geiplova parku v Aši). V současné době projekt směřuje k tomu, aby se dále zintenzivnila spolupráce příhraničních obcí a aby zde byl vytvořen region, který bude příjemný pro život místních obyvatel, poskytne jim dostatek práce, kvalitní infrastrukturu a služby ve sféře sociální a zdravotní, aktivní odpočinek a kulturní akce, ale který zároveň příláká turisty. Ať na svojí jedinečnou rozmanitost danou rozdílností tří sousedních zemí, tak na unikátní přírodu, která zaujme svojí pestrostí a přítomností vzácných rostlin i živočichů. K tomu jim ale musí zajistit odpovídající úroveň ubytování a gastronomie.
 
Tím, že projekt zasahuje do tří zemí, otevírá se zde možnost financování jednotlivých projektů prostřednictvím Evropských fondů a do budoucnosti bude cílem Sdružení Ašsko vytěžit z této spolupráce co nejvíc a zkvalitnit a zpříjemnit tak život obyvatelům v nejzápadnějším cípu České republiky.
 
Zpracovala: Martina Pospíšilová
manažerka Sdružení Ašsko
http://sa.obeckrasna.cz/

 

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí