Sdružení Ašsko

Aš - Hranice - Krásná - Hazlov - Podhradí

dobrovolné sdružení obcí Ašského výběžku

 • 13 - AS - radnice
  AŠ - radnice
 • 01 - KR - fotbal
  KRÁSNÁ - fotbalové hřiště
 • 08 - HR - Trojstátí
  HRANICE - Trojstátí (Bavorsko - ČR - Sasko)
 • 19 - AS - základy kostel
  AŠ - základy evangelického kostela
 • 17 - PO - Neuberg
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 02 - KR - lancentrum
  KRÁSNÁ - lanové centrum
 • 15 - AS - Rozhledna
  AŠ - rozhledna na vrchu Háj (Bismarckova rozhledna)

  Více informací

 • 21 - AS - Goethnam
  AŠ - Goethovo náměstí
 • 12 - PO - Neuberg věž
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 03 - KR - chalupa
  KRÁSNÁ - lidová architektura
 • 09 - HR - u radnice
  HRANICE - park u radnice
 • 14 - AS - ZŠ
  AŠ - zrekonstruované hřiště u ZŠ Okružní
 • 07 - KR - dětské hřiště
  KRÁSNÁ - dětské hřiště
 • 10 - HR - kostel
  HRANICE - kostel
 • 05 - KR - MŠ
  KRÁSNÁ - mateřská školka
 • 16 - AS - Luther
  AŠ - pomník Dr. Martina Luthera

  Více informací

 • 20 - AS - SC Háj
  AŠ - Sportovní areál Vrch Háj
 • 04 - KR - náves
  KRÁSNÁ - náves
 • 11 - HR - náměstí
  HRANICE - náměstí
 • 06 - KR - pergola
  KRÁSNÁ - společenská pergola
 • 18 - AS - LaRitma
  AŠ - kulturní centrum LaRitma

Nové programové období

Sdružení Ašsko se připravuje na nové programové období
 
Obce ašského mikroregionu se sešly u jednoho stolu v úterý 21. 4. 2015. Vedle schvalování každoročních účetních dokumentů jako je Závěrečný účet Sdružení Ašsko a účetní závěrka za rok 2014 se diskuse valné hromady ubírala k plánům do dalších let.
 
Jednou z priorit regionu je pořídit z Operačního programu životního prostředí do všech obcí a jejich místních částí bezdrátový rozhlas. Ten bude sloužit jednak jako varovný informační systém, ale také jako rozhlas, který bude využíván k rychlému a bezprostřednímu kontaktu příslušných radnic a obyvatel. Bude tak možné např. informovat všechny obyvatele ašského výběžku o sportovních, kulturních a jiných událostech v regionu. V následujících měsících bude vybraná společnost zpracovávat projektovou dokumentaci na bezdrátový rozhlas a digitální povodňové plány členských obcí a zajistí rovněž kompletní přípravu a podání projektové žádosti v okamžiku vyhlášení výzvy Státního fondu životního prostředí.
 
Manažerka svazku v dalším bodě jednání přítomným představila záměr obce Rehau vybudovat v blízkosti státní hranice u obce Krásná v bavorské obci Neuhausen zážitkové centrum Artenoah. Toto centrum bude návštěvníkům všech věkových kategorií hravou formou zprostředkovávat informace související s tématem přírody a druhové rozmanitosti. V současné době je znám vítězný návrh samotného obsahu domu, do konce roku proběhne výběrové řízení na podobu architektury této turisticky atraktivní stavby. V roce 2016 by se měla vyřizovat potřebná povolení, a pokud nositel projektu, kterým je bavorské město Rehau, získá potřebné dotační prostředky, mohlo by v roce 2017 dojít k vlastní výstavbě zážitkového centra Artenoah. Na následujícím odkazu je možné shlédnout krátký film o plánovaném projektu a o tom, jak takové zážitkové centrum může vypadat: https://www.youtube.com/watch?v=G7jBJWCpFMg
 
Vzhledem k výjimečnosti tohoto v regionu jedinečného záměru pracují bavorské, saské a české obce v blízkém okolí na vytvoření spojitého přeshraničního mikroregionu ILE trojstátí Bavorsko, Sasko, Čechy, který by měl utužit mezinárodní spolupráci a ukázat členským obcím cestu společného rozvoje. V letošním roce by měla být společností Böhringer z Wunsiedelu dokončena koncepce nového regionu ILE.
 
Na závěr jednání se hovořilo o internetových stránkách Sdružení Ašsko. Ty jsou v současné době ve výrobním procesu a postupně sem budou umísťovány všechny důležité informace z dění svazku. Sledujte dění Sdružení Ašsko na: http://sa.obeckrasna.cz/
Petra Bulantová
manažerka Sdružení Ašsko

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí