Sdružení Ašsko

Aš - Hranice - Krásná - Hazlov - Podhradí

dobrovolné sdružení obcí Ašského výběžku

 • 13 - AS - radnice
  AŠ - radnice
 • 01 - KR - fotbal
  KRÁSNÁ - fotbalové hřiště
 • 08 - HR - Trojstátí
  HRANICE - Trojstátí (Bavorsko - ČR - Sasko)
 • 19 - AS - základy kostel
  AŠ - základy evangelického kostela
 • 17 - PO - Neuberg
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 02 - KR - lancentrum
  KRÁSNÁ - lanové centrum
 • 15 - AS - Rozhledna
  AŠ - rozhledna na vrchu Háj (Bismarckova rozhledna)

  Více informací

 • 21 - AS - Goethnam
  AŠ - Goethovo náměstí
 • 12 - PO - Neuberg věž
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 03 - KR - chalupa
  KRÁSNÁ - lidová architektura
 • 09 - HR - u radnice
  HRANICE - park u radnice
 • 14 - AS - ZŠ
  AŠ - zrekonstruované hřiště u ZŠ Okružní
 • 07 - KR - dětské hřiště
  KRÁSNÁ - dětské hřiště
 • 10 - HR - kostel
  HRANICE - kostel
 • 05 - KR - MŠ
  KRÁSNÁ - mateřská školka
 • 16 - AS - Luther
  AŠ - pomník Dr. Martina Luthera

  Více informací

 • 20 - AS - SC Háj
  AŠ - Sportovní areál Vrch Háj
 • 04 - KR - náves
  KRÁSNÁ - náves
 • 11 - HR - náměstí
  HRANICE - náměstí
 • 06 - KR - pergola
  KRÁSNÁ - společenská pergola
 • 18 - AS - LaRitma
  AŠ - kulturní centrum LaRitma

Obce Sdružení Ašsko hledají společně cestu za rozvojem regionu

Zástupci obcí Ašského výběžku se sešli u jednacího stolu na Radnici v Aši v úterý 16.6.2015. Jednání se zúčastnil i zástupce společnosti VRV, a.s., která pro svazek připravuje projektovou žádost na pořízení Lokálního varovného systému, digitálních povodňových plánů a bezdrátového rozhlasu.
Bylo diskutováno umístění srážkoměrů, hladinoměrů a vodočetných latí na území svazku. V následujících týdnech bude dopracována potřebná dokumentace, zajištěny souhlasy příslušných úřadů tak, aby vše bylo připraveno na podání projektové žádosti v rámci první výzvy Operačního programu životního prostředí, která je plánována na 14.8.2015.
 
V dalším bodě jednání byla řešena otázka školství. ORP Aš musí vypracovat tzv. Místní akční plán vzdělávání, který bude pro školská zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ, MěDDM, atd.) nástrojem pro čerpání dotačních prostředků v novém programovém období. Tento plán má vytvořit ucelenou koncepci předškolního a základního vzdělávání v rámci ašského regionu, má najít společná témata místních škol a příklady kvalitních projektů.
 
Manažerka projektu Meziobecní spolupráce p. Pospíšilová přítomným starostům navrhla témata pro pokračování jmenovaného projektu. Představitelé obcí se shodli na diskuzi k tématům přeshraniční spolupráce a cestovního ruchu, které spolu v našem příhraničním regionu velice úzce souvisejí. Dále byla řešena potřeba obcí vybudovat kompostárny. V současné době má kompostárnu obec Krásná, která je schopna zajistit odběr bioodpadu i obcím Podhradí a Hazlov. Město Hranice zvažuje vybudování vlastní kompostárny v prostorách silážních jam, město Aš prozatím na toto téma intenzivně jedná a hledá řešení.
 
Posledním bodem jednání bylo podání informací o aktuálním dění ve světě dotací. Postupně jsou otevírány jednotlivé operační programy a průběžné jsou spouštěny dílčí výzvy pro podávání projektových žádostí.
Univerzální přehled možností pro čerpání dotací najdete na odkazu: http://www.dotaceeu.cz/cs/Uvodni-strana
Sledujte i nadále dění v regionu na internetových stránkách Sdružení Ašsko: http://sa.obeckrasna.cz/
 
Petra Bulantová
manažerka Sdružení Ašsko

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí