Sdružení Ašsko

Aš - Hranice - Krásná - Hazlov - Podhradí

dobrovolné sdružení obcí Ašského výběžku

 • 13 - AS - radnice
  AŠ - radnice
 • 01 - KR - fotbal
  KRÁSNÁ - fotbalové hřiště
 • 08 - HR - Trojstátí
  HRANICE - Trojstátí (Bavorsko - ČR - Sasko)
 • 19 - AS - základy kostel
  AŠ - základy evangelického kostela
 • 17 - PO - Neuberg
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 02 - KR - lancentrum
  KRÁSNÁ - lanové centrum
 • 15 - AS - Rozhledna
  AŠ - rozhledna na vrchu Háj (Bismarckova rozhledna)

  Více informací

 • 21 - AS - Goethnam
  AŠ - Goethovo náměstí
 • 12 - PO - Neuberg věž
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 03 - KR - chalupa
  KRÁSNÁ - lidová architektura
 • 09 - HR - u radnice
  HRANICE - park u radnice
 • 14 - AS - ZŠ
  AŠ - zrekonstruované hřiště u ZŠ Okružní
 • 07 - KR - dětské hřiště
  KRÁSNÁ - dětské hřiště
 • 10 - HR - kostel
  HRANICE - kostel
 • 05 - KR - MŠ
  KRÁSNÁ - mateřská školka
 • 16 - AS - Luther
  AŠ - pomník Dr. Martina Luthera

  Více informací

 • 20 - AS - SC Háj
  AŠ - Sportovní areál Vrch Háj
 • 04 - KR - náves
  KRÁSNÁ - náves
 • 11 - HR - náměstí
  HRANICE - náměstí
 • 06 - KR - pergola
  KRÁSNÁ - společenská pergola
 • 18 - AS - LaRitma
  AŠ - kulturní centrum LaRitma

Sdružení Ašsko jednalo ve Vesnici roku Karlovarského kraje 2015

Představitelé obcí na Ašsku se sešli 8. září 2015, tentokrát ve vítězné obci soutěže Vesnice roku Karlovarského kraje 2015 v Krásné, aby jednali o aktuálních tématech z regionu.

Prvním bodem jednání byly záležitosti týkající se příspěvků do sdružení na příští rok – příspěvek na obyvatele a příspěvek na manažera svazku. Pozice manažerů mikroregionů a místních akčních skupin jsou již několik let finančně podporovány z krajského Programu obnovy venkova, z kterého je možno pokrýt až 75% mzdových nákladů. Díky této krajské podpoře byla pozice manažera zřízena i v ašském regionu, a jak se starostové na jednání dohodli, bude Sdružení Ašsko o tuto dotaci žádat i pro rok 2016. I další minuty jednání se týkaly financí – konkrétně se hovořilo o plánovaných výdajích a příjmech pro následující roky, jelikož je nejvyšší čas připravit rozpočet na rok 2016 a rozpočtový výhled na období 2017-2018.
Bez pochyby nejvyšší investicí Sdružení Ašsko v následujících letech bude v případě schválení projektu, realizace Varovného systému pro všechny obce na Ašsku, lidově řečeno pořízení bezdrátového rozhlasu. V současně době se intenzivně pracuje na dokumentaci týkající se umístění jednotlivých hlásičů rozhlasu, radiových převaděčů apod., připravuje se dokumentace pro vytvoření digitálních povodňových plánů, získávají se všechna potřebná povolení a stanoviska tak, aby byla žádost o dotaci kompletní a mohla být nejpozději do 15.11.2015 podána v rámci první výzvy Operačního programu životního prostředí k registraci a následné kontrole, a doufejme i ke schválení.
Dále informoval Mgr. Blažek své kolegy o plánované schůzce představitelů obcí na Ašsku s radními Karlovarského kraje, kteří k nám do regionu na konci září zavítají. Dalším důležitým termínem nejen pro starosty, ale i ředitele základních škol, výchovné poradce a místní zaměstnavatele, je schůzka za účelem hledání nových technických pracovních sil na Ašsku a možnost finanční podpory studentů, kteří by se rozhodli jít cestou technického vzdělávání, ve formě stipendií. Tato schůzka je naplánována rovněž na konec září.
2. září 2015 se starostové z Ašska sešli se svými saskými a bavorskými kolegy v rámci přeshraničního svazku Přátelé v srdci Evropy ve městě Adorf. Na tomto jednání byli přítomní seznámeni s pravidly čerpání dotací z programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko a také všichni využili možnosti prezentovat své projektové záměry pro nadcházející programové období. Během 1,5 hodiny dokonce některé obce našly své potenciální projektové partnery. Další jednání „Přátel“ se uskuteční na konci října 2015 v Bad Elsteru, kam všechny pozval nový pan starosta Olaf Schlott.
Petra Bulantová
manažerka Sdružení Ašsko
http://sa.obeckrasna.cz/

VH
zvětšit

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí