Závěrečný účet

Závěrečný účet
NázevDatum vyvěšení
 
PDF linkSchválený závěrečný účet SA za rok 2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.1 - Plnění příjmů, výdajů a financování k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.2 - Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.3 - Rozvaha k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.4 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.5 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.6 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.7 - Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2017 24. 4. 2018
PDF linkProtokol o schvalování účetní závěrky za rok 2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.1 - Rozvaha k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.2 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.3 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.4 - Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.5 - Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 24. 4. 2018
PDF link Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 vč. příloh 29. 3. 2018
PDF link Účetní závěrka – Protokol k účetní závěrce 2016 25. 4. 2017
PDF link Přílohy účetní závěrky 2016 25. 4. 2017
PDF link Schválený závěrečný účet Sdružení Ašsko za rok 2016 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 1 - Tabulky plnění příjmů, výdajů a financování k 31.12.2016 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 2 - Zpráva o výsledku hospodaření 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 3 - Rozvaha 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztrát 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 5 - Příloha účetní závěrky 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 6 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 7 - Závěrečná inventarizační zpráva 25. 4. 2017

 

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí