Slavnostní otevření odpočinkových zón

V Úterý 28.7.2009 proběhlo slavnostní otevření odpočinkových zón s herními prvky v Hazlově, Aši, Krásné a místní části bavorského města Rehau – Schönlind. Všechny odpočinkové zóny jsou výsledkem půlroční práce Sdružení Ašsko na projektu „Poznej svého souseda“, který byl spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013.
Každá zóna je vybavena rozdílnými herními komponenty, které jsou určeny dětem od nejmenšího věku až po ty starší děti. Na své si tak bezpochyby přijde každý malý návštěvník.

Celé úterní dopoledne a odpoledne patřilo dětem. V Hazlově se rozdávaly sladkosti a propagační předměty, v Aši děti soutěžily o pestré ceny s moderátorem Davidem Petříkem, v Krásné se točila vanilkovo-jahodová zmrzlina a v Schönlindu si děti po přestřižení pásky pochutnávaly na čokoládových „indiánech“. Tato akce byla završením celého projektu a dle spokojených dětských úsměvů, které byly odměnou pro ty dospělé, můžeme říci, že naše snaha propojit životy 2 sousedních států nebyla marná.
 


EU CIL3
 
 
 
01
Slavnostní otevření odpočinkových zón
02
Slavnostní otevření odpočinkových zón

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí