Sdružení Ašsko

Aš - Hranice - Krásná - Hazlov - Podhradí

dobrovolné sdružení obcí Ašského výběžku

 • 13 - AS - radnice
  AŠ - radnice
 • 01 - KR - fotbal
  KRÁSNÁ - fotbalové hřiště
 • 08 - HR - Trojstátí
  HRANICE - Trojstátí (Bavorsko - ČR - Sasko)
 • 19 - AS - základy kostel
  AŠ - základy evangelického kostela
 • 17 - PO - Neuberg
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 02 - KR - lancentrum
  KRÁSNÁ - lanové centrum
 • 15 - AS - Rozhledna
  AŠ - rozhledna na vrchu Háj (Bismarckova rozhledna)

  Více informací

 • 21 - AS - Goethnam
  AŠ - Goethovo náměstí
 • 12 - PO - Neuberg věž
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 03 - KR - chalupa
  KRÁSNÁ - lidová architektura
 • 09 - HR - u radnice
  HRANICE - park u radnice
 • 14 - AS - ZŠ
  AŠ - zrekonstruované hřiště u ZŠ Okružní
 • 07 - KR - dětské hřiště
  KRÁSNÁ - dětské hřiště
 • 10 - HR - kostel
  HRANICE - kostel
 • 05 - KR - MŠ
  KRÁSNÁ - mateřská školka
 • 16 - AS - Luther
  AŠ - pomník Dr. Martina Luthera

  Více informací

 • 20 - AS - SC Háj
  AŠ - Sportovní areál Vrch Háj
 • 04 - KR - náves
  KRÁSNÁ - náves
 • 11 - HR - náměstí
  HRANICE - náměstí
 • 06 - KR - pergola
  KRÁSNÁ - společenská pergola
 • 18 - AS - LaRitma
  AŠ - kulturní centrum LaRitma

Obce na Ašsku pracují na strategickém plánu

Obce Krásná, Hranice, Hazlov a Podhradí podaly prostřednictvím Sdružení Ašsko na začátku letošního roku žádost o dotaci na projekt „Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge“ v rámci Dispozičního fondu Euregia Egrensis Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Žádost obstála při důkladném hodnocení a projekt byl lokálním řídícím výborem podpořen ke spolufinancování ze strany Evropské unie. Sdružení tak získá dotaci ve výši 85% z celkové částky 640 tis. Kč z prostředků Evropské unie. Zbývající prostředky uhradí zúčastněné obce ze svého rozpočtu. Partnerem projektu se stala bavorská obec Fichtelberg.
 
Ašsko společně s regionem kolem obce Fichtelberg leží na území společného přeshraničního přírodního parku Smrčiny (Fichtelgebirge). Obě oblasti mají kromě podobných přírodních a společenských podmínek i mnoho dalších společných témat, které je možné propojit a přispět tak dalšímu rozvoji dotčeného územní bez ohledu na průběh hranic. Důkazem dosavadních vazeb obou regionů je realizace několika přeshraničních projektů v posledních letech. V minulosti byla vybudována např. sportovní zařízení, která jsou dnes hojně využívána turisty z obou regionů, obce se vzájemně podporují při plánování a realizaci řady slavností v regionu.
 
Tyto kroky vedly představitele regionu k myšlence vytvořit pro další programovací období strategický plán rozvoje přeshraniční spolupráce dotčených obcí. Strategický plán rozvoje mikroregionu bude dokumentem zpracovávaným za účelem dlouhodobého plánování rozvoje přeshraniční spolupráce regionu. V rámci strategického plánování budou analyzovány současné problémy dotčených obcí a budou navrhnuta opatření k jejich řešení. Plán se bude týkat různých oblastí života v regionu, např. infrastruktury, kulturního a sportovního vyžití, volnočasových aktivit, životního prostředí, vzdělávání. Cílem projektu je ukázat regionu vhodná témata pro budoucí přeshraniční spolupráci obou mikroregionů popř. členských obcí.
 
Na základě získané dotace vyhlásilo Sdružení Ašsko na konci dubna 2012 výběrové řízení na zpracovatele strategického plánu pro město Hranice, obec Krásná, Hazlov a Podhradí. Ze tří došlých cenových nabídek byla dle pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu vybrána nabídka Okresní hospodářské komory Cheb, s kterou Sdružení Ašsko uzavřelo smlouvu o dílo. OHK Cheb bude od 1.6.2012 do 31.3.2013 ve spolupráci s dotčenými obcemi intenzivně pracovat na pořízení strategických plánů.
 
Petra Bulantová
manažerka Sdružení Ašsko
 
„Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“ „Investice do vaší budoucnosti“
 
Logo

 

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí