Sdružení Ašsko

Aš - Hranice - Krásná - Hazlov - Podhradí

dobrovolné sdružení obcí Ašského výběžku

 • 13 - AS - radnice
  AŠ - radnice
 • 01 - KR - fotbal
  KRÁSNÁ - fotbalové hřiště
 • 08 - HR - Trojstátí
  HRANICE - Trojstátí (Bavorsko - ČR - Sasko)
 • 19 - AS - základy kostel
  AŠ - základy evangelického kostela
 • 17 - PO - Neuberg
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 02 - KR - lancentrum
  KRÁSNÁ - lanové centrum
 • 15 - AS - Rozhledna
  AŠ - rozhledna na vrchu Háj (Bismarckova rozhledna)

  Více informací

 • 21 - AS - Goethnam
  AŠ - Goethovo náměstí
 • 12 - PO - Neuberg věž
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 03 - KR - chalupa
  KRÁSNÁ - lidová architektura
 • 09 - HR - u radnice
  HRANICE - park u radnice
 • 14 - AS - ZŠ
  AŠ - zrekonstruované hřiště u ZŠ Okružní
 • 07 - KR - dětské hřiště
  KRÁSNÁ - dětské hřiště
 • 10 - HR - kostel
  HRANICE - kostel
 • 05 - KR - MŠ
  KRÁSNÁ - mateřská školka
 • 16 - AS - Luther
  AŠ - pomník Dr. Martina Luthera

  Více informací

 • 20 - AS - SC Háj
  AŠ - Sportovní areál Vrch Háj
 • 04 - KR - náves
  KRÁSNÁ - náves
 • 11 - HR - náměstí
  HRANICE - náměstí
 • 06 - KR - pergola
  KRÁSNÁ - společenská pergola
 • 18 - AS - LaRitma
  AŠ - kulturní centrum LaRitma

Spolupráce obcí na Ašsku v rámci mikroregionu funguje již 20. let

V roce 2019 jsme zaznamenali již několik významných jubileí. Jedno pro region neméně významné připadlo na 25. května, kdy uplynulo 20 let od založení dobrovolného svazku obcí Sdružení Ašsko. Mikroregion tvoří města Aš a Hranice a obce Hazlov, Krásná a Podhradí, které velmi úzce spolupracují s přeshraničními obcemi jak na saské, tak bavorské straně v rámci svazku nazývaného Přátelé v srdci Evropy. Díky finanční podpoře Karlovarského kraje a členských obcí byla ve svazku od roku 2009 zřízena pozice manažera mikroregionu, který vede agendu a projekty svazku a je zároveň k dispozici členským obcím při přípravě a realizaci projektů.


Ašsko využívá své příhraniční polohy a čerpá nejčastěji finanční prostředky v rámci dotačních programů jak pro česko-bavorské, tak česko-saské příhraničí. Největší investiční akcí v historii svazku bylo bezesporu vybudování přeshraniční cyklostezky Wunsiedel-Selb-Aš, která je díky několika bývalým železničním mostům, po kterých její trasa vede, nazývána Mostní cyklostezkou (Brücken-Radweg). Projekt přispěl na české straně k vybudování bezpečného spojení pro pěší a cyklisty z Mokřin na Nový Ždár. V rámci projektu Poznej svého souseda byly postupně ve všech členských obcích vybudována dětská hřiště s informačními tabulemi za podpory partnerských měst Rehau a Bad Elster. Za dobu trvání mikroregionu byla zpracována řada projektových dokumentací – cyklostezka Trojmezí-Libá, v rámci projektu Zeleného pásu např. Památník železné opony, Stezka kamenů apod. Obce si také díky dotačním programům mohly nechat zpracovat Strategické plány. Od června 2016 zahájilo sdružení projekt Místní akční plán, který byl zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. O měsíc později nastartovalo svoji činnost Centrum společných služeb, jehož hlavním cílem je dosáhnout kvalitnějšího a efektivnějšího výkonu veřejné správy, zejména rozšíření služeb pro občany, kterých mohou využívat do konce letošního roku, kdy projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost skončí. Vedle velkých projektů pracuje sdružení obcí společně s německými partnery i na těch finančně méně náročnějších, které jsou zaměřeny zejména na setkávání široké veřejnosti a podporují rozvoj cestovního ruchu v regionu.

Valná hromada Sdružení Ašsko složená ze starostů členských obcí se schází několikrát do roka, nejčastěji v budově ašské Radnice. V rámci jednání se představitelé obcí navzájem informují o plánovaných a realizovaných akcích, sdílejí si zkušenosti ze svých úřadů a plánují společné aktivity v rámci svazku.
Více informací týkajících se svazku naleznete na internetových stránkách Sdružení Ašsko: http://sa.obeckrasna.cz/
Petra Bulantová
manažerka Sdružení Ašsko

Joomla Extensions

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí