Závěrečný účet

Závěrečný účet
NázevDatum vyvěšení
 
PDF link+PDF link Návrh Závěrečného účtu za rok 2023 vč. příloh 3. 5. 2024
 
PDF linkSchválený závěrečný účet SA za rok 2022 30. 5. 2023
PDF linkPříloha č.1 30. 5. 2023
PDF linkPříloha č.2 30. 5. 2023
PDF linkPříloha č.3 30. 5. 2023
PDF linkPříloha č.4 30. 5. 2023
PDF linkPříloha č.5 30. 5. 2023
PDF linkPříloha č.6 30. 5. 2023
PDF linkPříloha č.7 30. 5. 2023
PDF linkÚčetní závěrka 2022 a protokol o schvalování 30. 5. 2023
PDF linkPříloha č.1 30. 5. 2023
PDF linkPříloha č.2 30. 5. 2023
PDF linkPříloha č.3 30. 5. 2023
PDF linkPříloha č.4 30. 5. 2023
PDF linkPříloha č.5 30. 5. 2023
PDF link+PDF link Návrh Závěrečného účtu za rok 2022 vč. příloh 12. 5. 2023
 
PDF linkSchválený závěrečný účet SA za rok 2021 10. 5. 2022
PDF linkPříloha č.1 10. 5. 2022
PDF linkPříloha č.2 10. 5. 2022
PDF linkPříloha č.3 10. 5. 2022
PDF linkPříloha č.4 10. 5. 2022
PDF linkPříloha č.5 10. 5. 2022
PDF linkPříloha č.6 10. 5. 2022
PDF linkPříloha č.7 10. 5. 2022
PDF linkÚčetní závěrka 2021 a protokol o schvalování 10. 5. 2022
PDF linkPříloha č.1 10. 5. 2022
PDF linkPříloha č.2 10. 5. 2022
PDF linkPříloha č.3 10. 5. 2022
PDF linkPříloha č.4 10. 5. 2022
PDF linkPříloha č.5 10. 5. 2022
PDF link+PDF link Návrh Závěrečného účtu za rok 2021 vč. příloh 19. 4. 2022
 
PDF linkSchválený závěrečný účet SA za rok 2020 11. 5. 2021
PDF linkPříloha č.1 11. 5. 2021
PDF linkPříloha č.2 11. 5. 2021
PDF linkPříloha č.3 11. 5. 2021
PDF linkPříloha č.4 11. 5. 2021
PDF linkPříloha č.5 11. 5. 2021
PDF linkPříloha č.6 11. 5. 2021
PDF linkPříloha č.7 11. 5. 2021
PDF linkÚčetní závěrka 2020 a protokol o schvalování 12. 5. 2021
PDF linkPříloha č.1 12. 5. 2021
PDF linkPříloha č.2 12. 5. 2021
PDF linkPříloha č.3 12. 5. 2021
PDF linkPříloha č.4 12. 5. 2021
PDF linkPříloha č.5 12. 5. 2021
PDF link+PDF link Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 vč. příloh 14. 4. 2021
 
PDF linkSchválený závěrečný účet SA za rok 2019 12. 5. 2020
PDF linkPříloha č.1 12. 5. 2020
PDF linkPříloha č.2 12. 5. 2020
PDF linkPříloha č.3 12. 5. 2020
PDF linkPříloha č.4 12. 5. 2020
PDF linkPříloha č.5 12. 5. 2020
PDF linkPříloha č.6 12. 5. 2020
PDF linkPříloha č.7 12. 5. 2020
PDF linkÚčetní závěrka 2019 a protokol o schvalování 12. 5. 2020
PDF linkPříloha č.1 12. 5. 2020
PDF linkPříloha č.2 12. 5. 2020
PDF linkPříloha č.3 12. 5. 2020
PDF linkPříloha č.4 12. 5. 2020
PDF linkPříloha č.5 12. 5. 2020
PDF link+PDF link Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 vč. příloh 22. 4. 2020
 
PDF linkSchválený závěrečný účet SA za rok 2018 + příloha č.1 16. 5. 2019
PDF linkZávěrečný účet příloha č.2 16. 5. 2019
PDF linkZávěrečný účet příloha č.3 16. 5. 2019
PDF linkZávěrečný účet příloha č.4 16. 5. 2019
PDF linkZávěrečný účet příloha č.5 16. 5. 2019
PDF linkZávěrečný účet příloha č.6 16. 5. 2019
PDF linkZávěrečný účet příloha č.7 16. 5. 2019
PDF linkÚčetní závěrka 2018 a protokol o schvalování 16. 5. 2019
PDF linkÚčetní závěrka příloha č.1 16. 5. 2019
PDF linkÚčetní závěrka příloha č.2 16. 5. 2019
PDF linkÚčetní závěrka příloha č.3 16. 5. 2019
PDF linkÚčetní závěrka příloha č.4 16. 5. 2019
PDF linkÚčetní závěrka příloha č.5 16. 5. 2019
PDF link+PDF link Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 vč. příloh 15. 4. 2019
 
PDF linkSchválený závěrečný účet SA za rok 2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.1 - Plnění příjmů, výdajů a financování k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.2 - Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.3 - Rozvaha k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.4 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.5 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.6 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.7 - Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2017 24. 4. 2018
PDF linkProtokol o schvalování účetní závěrky za rok 2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.1 - Rozvaha k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.2 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.3 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.4 - Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2017 24. 4. 2018
PDF linkPříloha č.5 - Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 24. 4. 2018
PDF link+PDF link Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 vč. příloh 29. 3. 2018
PDF link Účetní závěrka – Protokol k účetní závěrce 2016 25. 4. 2017
PDF link Přílohy účetní závěrky 2016 25. 4. 2017
PDF link Schválený závěrečný účet Sdružení Ašsko za rok 2016 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 1 - Tabulky plnění příjmů, výdajů a financování k 31.12.2016 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 2 - Zpráva o výsledku hospodaření 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 3 - Rozvaha 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztrát 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 5 - Příloha účetní závěrky 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 6 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016 25. 4. 2017
PDF link Příloha č. 7 - Závěrečná inventarizační zpráva 25. 4. 2017

 

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí