Realizační tým

 Realizační tým pracuje v tomto složení:
 Martina Pospíšilová  Manažer projektu
 Bc. Petra Matrasová, DiS  Administrátorka
 Mgr. Stanislav Kříž  Analytik
 Bc. Alena Painzová  Finanční manažer
 Mgr. Anna Pokorná  Expert na vzdělávání
 Mgr. Veronika Jurčíková  Odborník – předškolní vzdělávání
 Mgr. Miluše Glave Flašková  Odborník – matem. a čtenářská gramostnost
 Mgr. Markéta Černá  Odborník - inkluze
 Jakub Kotal  Odborník - polytechnika
 
PDF ico Implementační struktura
PDF ico Komunikační strategie

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí