Zajištění vzdělávání eGovermentu - ORP Aš

Dne 1.11. 2010 byla zahájena realizace projektu Zajištění vzdělávání eGovernmentu – ORP Aš. Tento projekt byl podpořen a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Jedná se o tříletý projekt, který je zaměřený na vzdělávání úředníků, zajišťuje školení pro vlastní úředníky, vlastní zaměstnance, členy zastupitelstva obce s rozšířenou působností a zaměstnance zřizovaných organizací, dále pak spádově pro úředníky obcí základního typu a úředníky obcí s pověřeným obecním úřadem, členy zastupitelstev těchto obcí a zaměstnance jimi zřizovaných organizací.
 
Celkové náklady jsou vyčísleny na 2.115.406,80 korun, přičemž dotace činí 1.798.095,78 korun. Zbývající část je hrazena z obecního rozpočtu.
 
Cílem projektu je zajišťovat vzdělávání v postupné implementaci eGovernmentu do praxe (např. vzdělávání ve znalosti ovládání všech funkcionalit CzechPOINT, vidimaci, legalizaci, konverzi dokumentů, znalost práce se SSL nebo Document Management Systemem, ovládání datových schránek, práci se základními registry, práce s datovými úložišti, vytvořením DMVS, atd.).

eGovernment logo

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí