Stavba české části „Integrované přeshraniční cyklostezky Wunsiedel – Selb - Aš“ dokončena

V Aši byla dokončena stavba českého úseku mezinárodní cyklostezky vedoucí do německého Wunsiedelu. Celkem se jedná o 43 kilometrů dlouhou komunikaci, ašská část měří cca 4 kilometry. Stavba byla zahájena v březnu letošního roku a provedla ji karlovarská stavební společnost EUROVIA CS, která ve výběrovém řízení uspěla v konkurenci dalších 21 nabídek s cenou 13,9 miliónu korun (bez DPH).

Cyklostezka začíná v Aši na křižovatce ulic Chebská a Příční, pokračuje podél silnice II. třídy 217 do Mokřin a k Novému Žáru, kde po překonání silničního obchvatu Aše vede lesním terénem ke státní hranici s Německem, odkud směřuje na Selb. Menší část cyklostezky je na české i německé straně v režimu cyklotrasy, v Německu povede také po svršku bývalé železniční trati.

Cyklostezka bude v SRN kompletně ukončena v roce 2012. Z tohoto důvodu nebude ašský úsek slavnostně předán veřejnosti do užívání nyní, ale otevře se jako celek, před turistickou sezónou na jaře 2012.

Stavba cyklostezky na české straně je financována z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 (85 %, dalších 5 % státní rozpočet ČR). Zadavatelem je svazek obcí Sdružení Ašsko, předfinancování a zbývajících 10 % nákladů hradí město Aš.
 
Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši.


EU CIL3
 
Cyklostezka

 

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí