Stavba cyklostezky v Aši se blíží do finále

Na základě získané dotace z prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu na projekt „Integrovaná přeshraniční cyklostezka Wunsiedel-Selb-Aš“, realizovaného v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013, pokračuje výstavba cyklostezky z Aše do bavorského Wunsiedelu.
Zatímco v Aši má být stavba dokončena do 31. října 2011, v Německu jsou některé úseky ještě před zahájením stavebních prací. Cyklostezka o celkové délce 44 km by měla být kompletně otevřena před zahájením letní turistické sezóny v roce 2012.
 
Ašský úsek v délce ca. 4 km vede od státní hranice s Německem, protíná tzv. signálku, a přes Nový Žďár a kruhový objezd u obchvatu města pokračuje přes Mokřiny na křižovatku ulic Chebská, Příční a U Nádraží.
 
V současné době oba projektoví partneři diskutují nad finální podobou loga této přeshraniční cyklostezky, které by mělo vyjadřovat propojení české a bavorské cyklistické sítě.
 
 
EU CIL3

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí