Rekonstrukce Masarykova náměstí v Hranicích - II. etapa

Rekonstrukce Masarykova náměstí v Hranicích - Etapa IIbaner maly
Rekonstrukce Masarykova náměstí je součástí projektu Revitalizace centrální části města Hranic, rozděleného do 8 etap. V současnosti se kromě Masarykova náměstí - Etapa II - podařilo zčásti zrealizovat i Etapu IV - rekonstrukci původního parku. Etapa III - rekonstrukce Kostelního náměstí - právě probíhá, její dokončení se plánuje na červen 2012.
 
Počátky revitalizace centrální části Hranic se datují k roku 2007, kdy se dala dohromady velmi otevřená skupina lidí, která měla chuť změnit tvář města. Při prvních jednáních si vydefinovala cíle města ve smyslu strategické vize rozvoje. Z ní vzešla definice prostor a jejich následná funkční náplň. Viditelným výsledkem již je prostor Masarykova náměstí. Jeho novou podobu zrealizovala firma Algon a.s. na základě projektu Ing. arch. Václava Zůny a za pomoci peněz z Evropské unie (ROP Nuts II severozápad) za necelých 9 měsíců. Masarykovo náměstí je hlavní náměstí města.
 
Projekt ho rozčlenil na jednotlivé zóny - odpočinkovou s kašnou, reklamní s ´němými kolportéry´, reprezentativní s vlajkovými stožáry a přírodní u zrekonstruovaného památníku. Ústředním motivem náměstí je lomená čára, definovaná zčásti gabionovými (drátokamennými) zdmi a zčásti kamennou dlažbou. Čára symbolizuje polohu Hranic jako hraničního města - zde opticky končí a ukazuje směrem do Čech. Město Hranice má velmi bohatou historii, střídavě patřilo Čechám či Německu. Hlavní náměstí je odkazem, komu patří v 21. století - správně do Čech, provedením do Evropy.

www.nuts2severozapad.cz
www.europa.eu

 banner velky

 

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí