Anotace k projektu z ROP NUTSII Severozápad

Název projektu: Hazlovské centrum sportu a volného času
 
Realizátor: Obec Hazlov
 
Finanční zdroj:
1. Regionální operační program NUTS Severozápad
2. Integrovaná podpora místního rozvoje
2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
 
Celkové náklady projektu: 19.197.919,03 Kč
 
Dotace z rozpočtu RR SZ (ze strukturálního fondu ERDF): 15.981.741,51 Kč
 
Termín realizace projektu: 1. 05. 2014 – 2. 7. 2015
 
Partneři projektu:
Město Hranice
Obec Krásná
Sdružení Ašsko

Základní charakteristika a cíle projektu
Obsahem projektu je vybudování Hazlovského centra sportu a volného času, jakožto centra pro realizaci komunitního a kulturního života v obci. Jedná se o víceúčelovou stavbu, ve které se budou odehrávat kulturní, společenské a sportovní akce. Zároveň centrum poslouží jako volnočasové zařízení pro místní obyvatele a pro potřeby výuky tělesné výchovy základní a mateřské školy.
Realizací projektu chce obec Hazlov nabídnout svým obyvatelům a návštěvníkům moderní zázemí pro kulturní a komunitní život a trávení volného času na úrovni 21. století,

Cílem projektu je:
- zkvalitnění podmínek pro komunitní život v obci a trávení volného času místním občanům a návštěvníkům,
- zkvalitnění zázemí pro zájmová sdružení a sportovní oddíly v obci,
- zkvalitnění zázemí pro žáky školy a školky,
- zlepšení fyzického vzhledu obce Hazlov.

Prostřednictvím vybudování Hazlovského centra budou tyto cíle projektu naplněny.


logo nuts2severozapad

 

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí