Anotace k projektu podpořeného z ROP NUTSII Severozápad

Název projektu: Realizace úprav veřejných prostranství obce Krásná
Registrační číslo projektu CZ.1.09/2.2.00/70.01090
 
Realizátor: Obec Krásná
 
Finanční zdroj:
1. Regionální operační program NUTS Severozápad
2 Integrovaná podpora místního rozvoje
2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Více informací na http://www.nuts2severozapad.cz a http://europa.eu
 
Celkové náklady projektu: 8.659.496,21 Kč
 
Dotace z rozpočtu RR SZ (ze strukturálního fondu ERDF): 7.067.853,70 Kč
 
Termín realizace projektu: 12. 05. 2014 – 31. 7. 2015

Partneři projektu: Město Hranice, MAS 21 o.p.s., Sdružení Ašsko
 
Základní charakteristika a cíle projektu: Projekt komplexně řeší centrální část obce Krásná s přihlédnutím k širším vztahům obce. Jedná se o revitalizaci centra obce, kde má být vybudována shromažďovací plocha pro konání obecních a jiných kulturních akcí. Dále je řešen prostor před obecním úřadem a mezi ním a samoobsluhou. Součástí návrhu je také hlavní komunikace obce s parkovištěm. V první etapě byla již realizována oddychová část s parkem pro trávení volného času v přírodním prostředí.

 
logo vp

 

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí