Sdružení Ašsko je úspěšné v čerpání dotací

Sdružení Ašsko podalo v říjnu loňského roku žádost o dotaci na projekt „Detailní plánování pro přeshraniční síť Zelený pás.“ V rámci Dispozičního fondu Euregia Egrensis Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 žádost obstála při důkladném hodnocení a projekt byl lokálním řídícím výborem podpořen ke spolufinancování ze strany Evropské unie. Sdružení tak získá dotaci ve výši 85% z celkové částky 600 tis. Kč z prostředků Evropské unie. Zbývající prostředky uhradí zúčastněné obce ze svého rozpočtu.
 
Projekt navazuje na ukončený malý projekt českých obcí Aš, Hranice, Krásná a bavorských obcí Rehau, Regnitzlosau a Schönwald, v rámci kterého vznikla koncepce obsahující návrhy, jak by se bývalé hraniční pásmo, od trojstátí u Regnitzlosau ke katastrální hranici Neuhausen v délce ca. 15 km, mohlo začlenit do Zeleného pásu. Zelený pás, který se táhne od Baltského moře až k moři Černému, má pomoci rozvoji přeshraniční spolupráci mezi lidmi, které donedávna rozdělovala Železná opona. Koncepce obsahuje velké množství skutečností z výše jmenovaných obcí, které je možné začlenit do sítě propagované pod značkou "Zelený pás", což přispěje k oživení měkkého turismu.
 
V současné době chybí stanovení výše nákladů a odhady, pro které části projektu bude potřeba zajistit povolení. Pro vytvoření kompletní sítě v rámci následného velkého projektu je nezbytné vyčíslit náklady k realizaci dílčích akcí. Z tohoto důvodu bude nutné vybrat projekční kancelář, která bude pověřena průzkumem těchto čísel a zjištěním požadavků ohledně příslušných povolení, stejně jako by měla zjistit, do jaké míry jsou infrastrukturální opatření nutná, aby byla zajištěna funkčnost sítě.
 
Na německé straně podalo projektovou žádost se stejným obsahem město Schönwald zastupující zároveň obce Rehau a Regnitzlosau, tak aby zmiňované požadavky byly prošetřeny i na druhé straně hranice.
 
Euregio EU text CIL3

 

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí