Realizace stavby cyklostezky

SDRUŽENÍ AŠSKO ZNÁ DODAVATELE NA REALIZACI STAVBY CYKLOSTEZKY A TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
 
Na základě získané dotace z prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu na projekt „Integrovaná přeshraniční cyklostezka Wunsiedel-Selb-Aš“,
realizovaného v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013, vyhlásilo Sdružení Ašsko výběrové řízení na dodavatele realizace stavby cyklostezky a zajištění technického dozoru investora.
 
Technický dozor investora zajistí Pavel Hudlický z Chebu, který splnil všechna kritéria zadavatele a podal ze 7 přihlášených (6 hodnocených) uchazečů nejnižší cenovou nabídku. Dne 12.1.2011 se konalo výběrové řízení na realizaci stavby cyklostezky na české straně. Hodnotící komise měla plné ruce práce, neboť na výzvu zareagovalo a cenovou nabídku předložilo celkem 23 uchazečů. 1 uchazeč byl v průběhu hodnocení úplnosti nabídek vyloučen z důvodu nesplnění podmínek zadavatele.
 
Po prostudování, posouzení a celkovém zhodnocení 22 nabídek komise konstatovala, že nabídka uchazeče EUROVIA CS a.s., Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary se umístila na 1. místě, je nejvhodnější pro investora a doporučila zadavateli s tímto uchazečem uzavřít smlouvu o dílo. Autorský dozor provede projekční kancelář cyklostezky, Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o.
 
 
EU CIL3

 

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí