Projektová příprava pro rozvoj mikroregionu Kamenné Vrchy

baner

INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: "Projektová příprava mikroregionu Kamenné Vrchy"
Registrační č. CZ.1.09/2.1.00/30.00756
Žadatel: Svazek obcí Kamenné Vrchy
Poskytovatel dotace: ROP NUTS II Severozápad
Oblast podpory: 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti
Období realizace: 05/2011 – 05/2013
 
Popis projektu:
Obsahem projektu je budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvětu veřejnosti na území dobrovolného svazku obcí Kamenné Vrchy. Projekt je zaměřen zejména na přípravu technických dokumentací, studií a jiných dokumentací pro následnou realizaci rozvojových projektů. Projekt si klade za cíl zvyšovat aktivitu místních aktérů a obyvatel a působit na informovanost a osvětu veřejnosti. Zvyšovat zapojení veřejnosti do podpory místního rozvoje prostřednictvím kulatých stolů a práce s veřejností za účelem vyhodnocení místních potřeb a definice střednědobých i dlouhodobých cílů a záměrů. V návaznosti na kulaté stoly, konference a diskuse s místními subjekty bude vypracována rozvojová strategie mikroregionu sloužící pro další rozvoj. Cílem strategie je zacílit a koncentrovat úsilí a zdroje na vybraná témata, cíle a opatření, které mají největší potenciál vést k potřebným dopadům pro rozvoj mikroregionu. Projekt se dále zaměřuje na vytvoření Strategické rozvojové studie Svazku obcí Kamenné Vrchy a s ní související aktivity, tj. pořádání kulatých stolů, diskusí a konferencí. OHK Cheb jako partner podporuje realizaci projektu ve všech jeho fázích, zejména v oblasti práce s veřejností.

Spolufinancováno z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad
Podporování z Evropského fondu pro regionální rozvoj "Vize přestane být snem"
 
banner

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí