PD v rámci "Zeleného pásu" pro obce na Ašsku

Na základě získané dotace z prostředků Dispozičního fondu Euregia Egrensis Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 na projekt „Detailní plánování pro přeshraniční síť Zelený pás“, vyhlásilo Sdružení Ašsko v březnu 2011 výběrové řízení na zhotovitele projektových dokumentací pro města Aš a Hranice a obec Krásná. Vítěznou nabídkou se stala projekční kancelář M Projekt z Chebu.
 
Projekt navazuje na ukončený malý projekt českých obcí Aš, Hranice, Krásná a bavorských obcí Rehau, Regnitzlosau a Schönwald, v rámci kterého vznikla koncepce obsahující návrhy, jak by se bývalé hraniční pásmo, od trojstátí u Regnitzlosau ke katastrální hranici Neuhausen v délce ca. 15 km, mohlo začlenit do Zeleného pásu. Zelený pás, který se táhne od Baltského moře až k moři Černému, má pomoci rozvoji přeshraniční spolupráci mezi lidmi, které donedávna rozdělovala Železná opona.
 
Projektová dokumentace pro město Aš bude zahrnovat regeneraci zeleně v Geipelově parku, parku nad prodejnou Billa a pod Tyršovým domem. Nedílnou součástí bude úprava historické „Kostelní cesty“ směřující od Geipelova parku přes obchvat ke státní hranici s Německem a revitalizace prostranství u státní hranice mezi bývalou celnicí u silničního přechodu až k železnici na Selb. Zde bude naplánován památník Železné opony jako objekt turistického ruchu (vybudování tzv. špačkárny a drátěných zátaras v původní podobě).
 
Hlavním tématem projektové dokumentace v Hranicích je II. etapa naučné stezky. V rámci již vybudované naučné stezky budou vysázeny různé druhy stromů - „Stromy střední Evropy“, které budou turistům prezentovány na informačních tabulích. Stezku zároveň obohatí různé druhy hornin a nerostů, které jsou svým výskytem typické pro Karlovarský kraj. Informační tabule tak návštěvníkům představí „Neživou přírodu Karlovarska“. I v Hranicích dojde k vybudování 20-25 m dlouhého úseku Železné opony. Součástí dokumentace bude i revitalizace zahrady zdravotního střediska.
 
Projektová dokumentace v obci Krásná ponese název„Revitalizace Zámeckého parku“. Ta zahrnuje obnovení základů zámku, historických chodníků, úprava výsadby, osazení mobiliářem a vytvoření odpočinkové zóny pro děti.
 
Projekční kancelář M Projekt v tuto chvíli intenzivně pracuje na výše uvedených projektových dokumentacích, které budou představitelům obcí předány na konci srpna 2011.
 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Investice do vaší budoucnosti“.
 
 
Euregio EU text CIL3

 

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí