Kinder-školka Krásná-Adorf je úspěšně za námi

Mateřská škola Krásná a MIKITA Adorf - to jsou partnerské školky, které od září 2013 do konce března 2014 spolupracovaly na přeshraničním projektu Kinder-školka Krásná-Adorf. Tento projekt měl pomoci dětem nakouknout do sousední země, naučit se pár slovíček a v neposlední řadě nabídnout zábavu. Proto jeho součástí byly nejen jazykové animace v obou školkách, ale také výlety a výměnné pobyty.
 
Vše začalo v září společným výletem do plzeňské zoo, kterému předcházela poctivá jazyková příprava, a tak dětem nedělalo problémy pojmenovat jednotlivá zvířátka, popřát si dobrou chuť při obědě a nakonec se se svými kamarády ze sousední země rozloučit. Ale nebylo to na dlouho, protože už začátkem října dorazily adorfské děti do Krásné, aby poměřily síly v různých sportovních disciplínách. A k tomu opět přibylo pár cizích slovíček, básniček a říkadel. Týden na to se všichni vypravili na další výlet - tentokrát na projížďku parníkem na přehradu Pöhl nedaleko Plavna. Počasí přálo a tak si všichni výlet náramně užili. "A jak vypadá německá školka?" - takhle zvědaví byli krásenští, když počátkem prosince odjížděly do Adorfu. Námětem setkání byly Vánoce.

Po prohlídce školky zhlédly děti kratičké divadélko o narození Ježíška a poté si společně vyrobily lucerničku. Po vánočních prázdninách se projekt nesl především ve znamení pronikání do tajů němčiny (v Krásné) a češtiny (v Adorfu). Co se děti naučily, měly možnost předvést v polovině února, to se setkaly opět v Krásné. Tentokrát byla návštěva trochu akčnější - děti si prošly Krásnou, nakrmily zvířátka u krmelce, svezly se na koních a pohladily si kozy a krávy. Do slovníčku dětí tak přibyla domácí i lesní zvířátka.

Náročný výlet pak zakončily společným obědem v krásenské Sokolovně. Poslední společnou akcí tohoto projektu byl výměnný den v Adorfu, který proběhl 27. března. A protože je jaro, neslo se setkání ve znamení barev a barvení vajíček. Při loučení se zástupci školek z řad dospělých shodli na tom, že by rádi pokračovali v další spolupráci, i když projekt Kinder-školka Krásná-Adorf byl již ukončen.
Projekt „Kinder-školka Krásná-Adorf“, je spolufinancován Evropskou unií z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007-2013 – Fond malých projektů a Česko-německým fondem budoucnosti.
 
 
Logo
 
01
Kinderškolka
02
Kinderškolka
03
Kinderškolka

 

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí