ArteNoah

Dlouholetý partner obcí na Ašsku, bavorské město Rehau, již několik let usilovně s kompetentními úřady, kancelářemi a partnery pracuje na přípravě podkladů a hledání finančních zdrojů pro vybudování interaktivního centra pro udržitelný rozvoj – ArteNoah.
 
Toto zážitkové centrum – centrum biodiverzity (druhové rozmanitosti) by mělo stát v lokalitě Neuhausen (Nové Domy) přímo na české státní hranici na pomezí s katastrem obce Krásná. Snahou všech partnerů je intenzivněji využít turistického potenciálu tohoto regionu a cíleně oslovit především návštěvníky z okolního Bavorska, Saska a Čech.
Vstupte již nyní do centra plného zážitků...

Prezentace projektu v češtině
 
Odkaz na prezentaci (německy) zpracovanou architektonickou kanceláří z Barcelony Miralles Tagliabue EMBT, která vyhrála veřejnou zakázku na zpracování architektonického návrhu

 

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí