O nás

Dobrovolný svazek obcí Sdružení Ašsko, který je tvořen městy Aš a Hranice a obcemi Hazlov, Krásná a Podhradí, funguje již od roku 1999. Statutárním zástupcem sdružení je od 1.6.2006 starosta obce Krásná pan Luboš Pokorný. Sdružení Ašsko je mimo jiné členem svazku Přátelé v srdci Evropy (vznikl v roce 2002 a skládá se z pěti českých a devíti německých měst a obcí). Sídlo sdružení je v Kamenné 52 v Aši (Městský úřad). V roce 2008 bylo rozhodnuto o propojení sdružených obcí a měst společně s německými partnerskými městy přeshraniční naučnou stezkou, na které vznikne v každém městě či obci odpočinková zóna. Tento záměr promítli partneři do projektu s názvem „Poznej svého souseda“ a v rámci programu Cíl 3 podali žádost o dotaci z prostředků Evropské unie. Jedna část projektu propojuje město Aš, obce Krásná a Hazlov a na bavorské straně město Rehau.

Celkové náklady této části projektu dosahují výše 1,5 mil. Kč. S časovým odstupem bylo o dotaci ve výši téměř 2 mil. Kč zažádáno i pro druhou část projektu, která se týká měst Aš a Hranice, obce Podhradí a na saské straně města Bad Elster. Naučná stezka s odpočinkovými zónami, spojující tři země, bude pro veřejnost otevřena v letních měsících letošního roku v rámci své zahajovací akce.

Od 1.3.2009 spolek zřídil na základě finanční podpory Karlovarského kraje a členských obcí nově funkci "manažera sdružení". Ten vede agendu a projekty svazku a je zároveň k dispozici členských obcím při přípravě a realizaci projektů.

1.2.2011 byly spuštěny samostatné webové stránky sdružení.

 

EU CIL3

 

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí