Sdružení Ašsko

Aš - Hranice - Krásná - Hazlov - Podhradí

dobrovolné sdružení obcí Ašského výběžku

 • 13 - AS - radnice
  AŠ - radnice
 • 01 - KR - fotbal
  KRÁSNÁ - fotbalové hřiště
 • 08 - HR - Trojstátí
  HRANICE - Trojstátí (Bavorsko - ČR - Sasko)
 • 19 - AS - základy kostel
  AŠ - základy evangelického kostela
 • 17 - PO - Neuberg
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 02 - KR - lancentrum
  KRÁSNÁ - lanové centrum
 • 15 - AS - Rozhledna
  AŠ - rozhledna na vrchu Háj (Bismarckova rozhledna)

  Více informací

 • 21 - AS - Goethnam
  AŠ - Goethovo náměstí
 • 12 - PO - Neuberg věž
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 03 - KR - chalupa
  KRÁSNÁ - lidová architektura
 • 09 - HR - u radnice
  HRANICE - park u radnice
 • 14 - AS - ZŠ
  AŠ - zrekonstruované hřiště u ZŠ Okružní
 • 07 - KR - dětské hřiště
  KRÁSNÁ - dětské hřiště
 • 10 - HR - kostel
  HRANICE - kostel
 • 05 - KR - MŠ
  KRÁSNÁ - mateřská školka
 • 16 - AS - Luther
  AŠ - pomník Dr. Martina Luthera

  Více informací

 • 20 - AS - SC Háj
  AŠ - Sportovní areál Vrch Háj
 • 04 - KR - náves
  KRÁSNÁ - náves
 • 11 - HR - náměstí
  HRANICE - náměstí
 • 06 - KR - pergola
  KRÁSNÁ - společenská pergola
 • 18 - AS - LaRitma
  AŠ - kulturní centrum LaRitma
 • Titulní stránka

Ročenka 2015

Města Aš a Hranice a obce Krásná, Podhradí a Hazlov – sdružené od roku 1999 do nejzápadnějšího mikroregionu České republiky – Sdružení Ašsko, se v roce 2015 připravovala na nové programové období pro čerpání dotačních prostředků z Evropské unie pro období 2014 – 2020, které bylo spuštěno se značným zpožděním.

Pokračovat ve čtení

Obce Sdružení Ašsko hledají společně cestu za rozvojem regionu

Zástupci obcí Ašského výběžku se sešli u jednacího stolu na Radnici v Aši v úterý 16.6.2015. Jednání se zúčastnil i zástupce společnosti VRV, a.s., která pro svazek připravuje projektovou žádost na pořízení Lokálního varovného systému, digitálních povodňových plánů a bezdrátového rozhlasu.

Pokračovat ve čtení

Strategické plány obcí Ašska

Svazek Ašsko a představitelé členských obcí se shodli na koordinovaném společném postupu při rozvoji svého regionu. To je také důvod, proč vznikla tato rozvojová strategie. Na základě veřejné zakázky „Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge“, jejímž cílem je zpracování strategického plánu rozvoje přeshraničního regionu Smrčiny/Fichtelgebirge se zaměřením na strategie obcí Krásná, Hazlov, Podhradí a města Hranice.

Pokračovat ve čtení

Nové programové období

Sdružení Ašsko se připravuje na nové programové období
 
Obce ašského mikroregionu se sešly u jednoho stolu v úterý 21. 4. 2015. Vedle schvalování každoročních účetních dokumentů jako je Závěrečný účet Sdružení Ašsko a účetní závěrka za rok 2014 se diskuse valné hromady ubírala k plánům do dalších let.

Pokračovat ve čtení

Hodnocení činnosti za rok 2014

Města Aš a Hranice a obce Krásná, Podhradí a Hazlov – sdružené od roku 1999 do nejzápadnějšího mikroregionu České republiky – Sdružení Ašsko, spolupracovala i v roce 2014. Tento rok byl všeobecně ve většině členských obcí ve znamení čerpání posledních finančních prostředků v rámci programového období 2007-2013.

Pokračovat ve čtení

Další články...

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí