Sdružení Ašsko

Aš - Hranice - Krásná - Hazlov - Podhradí

dobrovolné sdružení obcí Ašského výběžku

 • 13 - AS - radnice
  AŠ - radnice
 • 01 - KR - fotbal
  KRÁSNÁ - fotbalové hřiště
 • 08 - HR - Trojstátí
  HRANICE - Trojstátí (Bavorsko - ČR - Sasko)
 • 19 - AS - základy kostel
  AŠ - základy evangelického kostela
 • 17 - PO - Neuberg
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 02 - KR - lancentrum
  KRÁSNÁ - lanové centrum
 • 15 - AS - Rozhledna
  AŠ - rozhledna na vrchu Háj (Bismarckova rozhledna)

  Více informací

 • 21 - AS - Goethnam
  AŠ - Goethovo náměstí
 • 12 - PO - Neuberg věž
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 03 - KR - chalupa
  KRÁSNÁ - lidová architektura
 • 09 - HR - u radnice
  HRANICE - park u radnice
 • 14 - AS - ZŠ
  AŠ - zrekonstruované hřiště u ZŠ Okružní
 • 07 - KR - dětské hřiště
  KRÁSNÁ - dětské hřiště
 • 10 - HR - kostel
  HRANICE - kostel
 • 05 - KR - MŠ
  KRÁSNÁ - mateřská školka
 • 16 - AS - Luther
  AŠ - pomník Dr. Martina Luthera

  Více informací

 • 20 - AS - SC Háj
  AŠ - Sportovní areál Vrch Háj
 • 04 - KR - náves
  KRÁSNÁ - náves
 • 11 - HR - náměstí
  HRANICE - náměstí
 • 06 - KR - pergola
  KRÁSNÁ - společenská pergola
 • 18 - AS - LaRitma
  AŠ - kulturní centrum LaRitma

Strategické plány obcí Ašska

Svazek Ašsko a představitelé členských obcí se shodli na koordinovaném společném postupu při rozvoji svého regionu. To je také důvod, proč vznikla tato rozvojová strategie. Na základě veřejné zakázky „Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge“, jejímž cílem je zpracování strategického plánu rozvoje přeshraničního regionu Smrčiny/Fichtelgebirge se zaměřením na strategie obcí Krásná, Hazlov, Podhradí a města Hranice.
Specifikum regionu je zejména v jeho geografické poloze a dalších charakteristikách popsaných v analytické části. Tento dokument si klade za cíl na tyto skutečnosti reagovat a obsahuje v sobě kroky, které povedou k rozvoji Ašska v rámci regionu Smrčiny/Fichtelgebirge a ku prospěchu všech subjektů, které zde působí a zejména občanů, kteří na tomto území žijí.
 
 
 
Strategické plány obcí
 
Ašsko Aš Hranice Hazlov Krásná Podhradí
Ašsko Hranice Hazlov Krásná Podhradí
           


Doplňující informace
     
Analýza   Přátelé v srdci Evropy 
Analýza rozvoje Ašska   Přátelé v srdci Evropy

 

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí