Sdružení Ašsko

Aš - Hranice - Krásná - Hazlov - Podhradí

dobrovolné sdružení obcí Ašského výběžku

 • 13 - AS - radnice
  AŠ - radnice
 • 01 - KR - fotbal
  KRÁSNÁ - fotbalové hřiště
 • 08 - HR - Trojstátí
  HRANICE - Trojstátí (Bavorsko - ČR - Sasko)
 • 19 - AS - základy kostel
  AŠ - základy evangelického kostela
 • 17 - PO - Neuberg
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 02 - KR - lancentrum
  KRÁSNÁ - lanové centrum
 • 15 - AS - Rozhledna
  AŠ - rozhledna na vrchu Háj (Bismarckova rozhledna)

  Více informací

 • 21 - AS - Goethnam
  AŠ - Goethovo náměstí
 • 12 - PO - Neuberg věž
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 03 - KR - chalupa
  KRÁSNÁ - lidová architektura
 • 09 - HR - u radnice
  HRANICE - park u radnice
 • 14 - AS - ZŠ
  AŠ - zrekonstruované hřiště u ZŠ Okružní
 • 07 - KR - dětské hřiště
  KRÁSNÁ - dětské hřiště
 • 10 - HR - kostel
  HRANICE - kostel
 • 05 - KR - MŠ
  KRÁSNÁ - mateřská školka
 • 16 - AS - Luther
  AŠ - pomník Dr. Martina Luthera

  Více informací

 • 20 - AS - SC Háj
  AŠ - Sportovní areál Vrch Háj
 • 04 - KR - náves
  KRÁSNÁ - náves
 • 11 - HR - náměstí
  HRANICE - náměstí
 • 06 - KR - pergola
  KRÁSNÁ - společenská pergola
 • 18 - AS - LaRitma
  AŠ - kulturní centrum LaRitma

Zatraktivnění turistické nabídky v rámci příhraničního regionu

V rámci přeshraničního projektu „Zlepšení informačního proudu německých a českých pamětihodností pro turisty, návštěvníky lázní a obyvatele celého regionu včetně jejich propojení“ byli za účasti obou projektových partnerů (město Adorf a mikroregion Sdružení Ašsko) a médií v úterý 6.srpna 2019 představeny veřejnosti jeho výstupy.
 
Cílem projektu bylo zatraktivnění areálu Parku miniatur s botanickou zahradou v Adorfu. V parku jsou v podobě reálných modelů prezentovány regionální pamětihodnosti a u každé z nich byla nově osazena informační tabule s informacemi k dané stavbě ve třech jazycích (němčina, čeština, angličtina) včetně fotografie a zobrazení v mapě. Nově byly v areálu umístěny velké informační tabule s turisticky zajímavými lokalitami z Ašského výběžku a Duryňského Fojtska, tak aby návštěvníci zavítající do Adorfu měli možnost se s nimi teoreticky seznámit a vybrané památky pak následně osobně v regionu vyhledali a navštívili. Naopak na území Ašska (vrch Háj v Aši a v Podhradí pod kostelem) byly osazeny informační tabule s informacemi o regionu Fojtska vč. mapy, ve které jsou jednotlivá turisticky zajímavá lákadla vyobrazena.

 

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Evropské fondu pro regionální rozvoj tak v rámci přeshraničního regionu přispěl k jeho výraznější propagaci a odstranil díky provedení tabulí ve třech jazykových mutacích případnou jazykovou bariéru. Návštěvu parku miniatur vč. botanické zahrady v Adorfu můžeme všem vřele doporučit. Po prohlídce parku se můžete od příštího roku zároveň vykoupat v lesním koupališti v těsné blízkosti parku, letos zde ještě bohužel probíhá rekonstrukce.
 
Adresa:
Miniaturschauanlage Klein-Vogtland
Waldbadstraße
Adorf/Vogtl.
https://www.klein-vogtland.de


EU Nach EE

 

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí